Sản phẩm 33

Ứng tiền nhanh của Vietnamobile

09:28 11/09/2017

Ứng tiền nhanh

Ứng Tiền Nhanh là dịch vụ cho phép thuê bao trả trước của Vietnamobile được ứng một số tiền nhất định khi tài khoản chính của thuê bao còn dưới 5.000 và thuê bao thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ của theo quy định của Vietnamobile

Ứng tiền

Vietnamobile sẽ gửi đề nghị ứng tiền khi tài khoản của thuê bao có số dư dưới 5,000đ và thuê bao đáp ứng đầy đủ yêu cầu dịch vụ.

o Số tiền ứng dao động từ 5,000-50,000đ, tùy từng thuê bao

o Quy trình sử dụng dịch vụ

Khách hàng sử dụng các dịch vụ của Vietnamobile đến khi tài khoản ≤ 5,000đ


Tổng đài 900 gửi tin nhắn mời ứng tiền với số tiền và mức phí

Y gửi 900

Thuê bao từ chối mời ứng tiền

TC gửi 900

Thuê bao đăng ký lại mời ứng tiền

DK gửi 900

Lưu ý: đề nghị ứng tiền chỉ có hiệu lực trong 24h

Hoàn ứng

o Thuê bao có thời gian 02 tháng để thực hiện hoàn ứng tiền ứng và phí dịch vụ kể từ thời điểm ứng tiền.

o Khi thuê bao nạp thẻ với số tiền nhỏ hơn hoặc bằng số tiền ứng và phí thì dịch vụ Ứng Tiền Nhanh sẽ trừ 80% giá trị thẻ nạp. Số tiền còn thiếu sẽ được trừ trong những lần nạp thẻ tiếp theo.

o Khi thuê bao nạp thẻ với số tiền lớn hơn số tiền đã ứng và phí thì dịch vụ Ứng Tiền Nhanh sẽ trừ toàn bộ số tiền trong một lần.- Gửi tin nhắn đến đầu số 900: Miễn phí

- Phí dịch vụ: theo quy định của dịch và được thông báo trong tin nhắn trả về cho khách hàng

Bình luận

Tin khác

đậu tương đen hữu cơ

Sản phẩm nổi bật 2

Sản phẩm nổi bật 3

Sản phẩm nổi bật 4

Sản phẩm nổi bật 5

Sản phẩm nổi bật 7

Sản phẩm nổi bật 8